Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Công ty chúng tôi hoạt động có trang web http://lynhuanapcaugiare.com/ .Trang này cho biết các chính sách của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân chúng tôi nhận được từ những người dùng của trang web.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn chỉ cung cấp và cải thiện các trang web. Bằng cách sử dụng các trang web, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin phù hợp với chính sách này.

Thông tin thu thập cá nhân

Trong khi sử dụng trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân riêng tư nhất định mà có thể được sử dụng để liên lạc hoặc nhận dạng bạn. Những thông tin mang tính chất có thể bao gồm, nhưng không phải là giới hạn tên của bạn ( “Thông Tin Cá Nhân”).

Đăng nhập liệu

Giống như nhiều nhà khai thác trang web, chúng tôi thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi bất cứ khi nào bạn truy cập trang web của chúng tôi ( “Log Data”).
Dữ liệu Log này có thể bao gồm các thông tin như địa chỉ của máy tính Internet Protocol ( “IP”), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang của trang web của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày tháng của chuyến thăm của bạn, thời gian trên các trang này và thống kê khác.

Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ của bên thứ ba như Google Analytics thu thập, theo dõi, phân tích này … Phần Log Data là cho các doanh nghiệp sử dụng phân tích hoặc dịch vụ theo dõi trong trang web hoặc ứng dụng như Google Analytics. Đối với phần công bố thông tin đầy đủ, tạo Chính sách bảo mật của riêng bạn.

Truyền thông

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên lạc với bạn với bản tin, tiếp thị hay quảng cáo vật liệu và các thông tin khác … Các phần Truyền thông là cho các doanh nghiệp có thể liên hệ với người dùng thông qua thư điện tử (info.lynhuanapcaugiare@gmail.com) hoặc các phương pháp khác. Đối với phần công bố thông tin đầy đủ, tạo Chính sách bảo mật của riêng bạn.

Dữ liệu cookies

Cookies là các tập tin với số lượng nhỏ dữ liệu, trong đó có thể bao gồm một định danh duy nhất vô danh. Cookie được gửi tới trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên ổ cứng của máy tính.

Giống như nhiều trang web, chúng tôi sử dụng “cookies” để thu thập thông tin. Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của bạn để từ chối tất cả cookie hoặc cho biết khi một cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn có thể không thể sử dụng một số phần của trang web của chúng tôi.

Bảo vệ

Việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng đối với chúng ta, nhưng hãy nhớ rằng không có phương pháp lây truyền qua Internet, hoặc phương pháp lưu trữ điện tử, là an toàn 100%. Trong khi chúng tôi cố gắng sử dụng phương tiện thương mại chấp nhận được để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo của nó an ninh tuyệt đối.

Thay đổi Để Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này có hiệu lực kể từ (15/1/2017) và sẽ có hiệu lực trừ đối với bất kỳ những thay đổi trong quy định của nó trong tương lai, sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi được đăng trên này trang.

Chúng tôi có quyền để cập nhật hoặc thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi bất cứ lúc nào và bạn nên kiểm tra này Chính sách bảo mật định kỳ. Bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi chúng tôi đăng bài bất kỳ sửa đổi cho Chính sách bảo mật trên trang này sẽ được coi là sự thừa nhận của bạn về những thay đổi và bạn sự đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các chính sách bảo mật sửa đổi.

Nếu chúng ta thực hiện bất kỳ thay đổi vật liệu Chính sách Bảo mật này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông qua email địa chỉ bạn đã cung cấp cho chúng tôi, hoặc bằng cách đặt thông báo nổi bật trên trang web của chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về chính sách bảo mật, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi